rozhovory

06.02.2007 - Aleš Gregor

foto/_0000022263.jpg
Po odpovědích od Slavomíra Svobody, Petra Marka, Zdeňka Bambáska, Jiřího Dohnala a Milana Hollósi (odkazy pod článkem), nám své vize a funkci v ČSC představí předseda Královéhradeckého krajského svazu cyklistiky Pavel Černý. Z mého pohledu jedny z nejjasnějších odpovědí.

 


 

foto/_0000022256.jpg
Zastáváte ve svazu funkci „předseda krajského svazu – Královéhradecký kraj“ co je obsahem Vaší funkce a jakou práci v rámci svazu máte na starost.
Jsem předsedou územního orgánu začleněného do struktury ČSC a do uspořádání ČSTV. Řídím činnost výkonného výboru, jako statutární zástupce jednám s orgány samosprávy od těch místních až po krajské. Svaz cyklistiky Královéhradeckého kraje je současně po linii ČSTV členem Královéhradeckého krajského sdružení ČSTV Mou základní povinností je zajišťovat fungovaní krajského svazu jako tělovýchovně organizace zajišťující sportovní vyžití hlavně těch, kteří se věnují cyklistice v organizované podobě. Další moje snaha je koordinace cyklistických závodů v kraji mezi silniční a MTB.
Protože svoji profesí mám blízko k podnikání snažím se zajistit alespoň základní prostředky pro jeho činnost.

Jak jste se k této funkci dostal?
Před skončením funkčního období v roce 2004 mně oslovil tehdejší předseda svazu s nabídkou na přijetí funkce předsedy. Protože jsem byl cyklista od malička a mám k ní neustále aktivní vztah nabídku jsem přijal.

Je to práce na plný úvazek, nebo děláte ještě něco jiného? Případně zda vůbec berete plat.
Jde o práci zcela dobrovolnou bez jakéhokoliv finančního ocenění. Jsem podnikatelem a jak si jistě umíte představit čas na cyklistiku hledám velmi obtížně. Pro mně je rozhodující fungující tým spolupracovníků v podobě členů výkonného výboru svazu.

 

foto/_0000022257.jpg
Máte vy osobně vize, které se snažíte uskutečnit?
-Větší propagace cyklistiky jako sportu pro všechny (a to i v médiích).
-Hledat řešení v oblasti bezpečnosti a pohybu cyklistů na pozemních komunikacích(bohužel agresivita a ne tolerance řidičů motorových vozidel v našem regionu je na hranici honu na cyklisty)
-Pracovat na zajištění spolupráce v oblasti propojení cyklistických stezek a to jak ve městech tak i mimo(Můj názor je že tyto stezky nebo cyklotrasy jsou často řešeny nekoncepčně tj. nejsou navzájem propojeny nebo mají velmi špatný povrch a existuje mylná představa hlavně ve městech že musí být vedeny souběžně se silnicí)
-Další moje vize je přesvědčit cyklistickou veřejnost o výhodách členství v ČSC(příchod nových talentů z řad mládeže, pojištění při sportu, atd.), tedy propojení mezi oddíly a cyklisty kteří jezdí jen pro radost (a co jich závodí v amatérských soutěžích)

Máte osobní vztah k cyklistice – myslím jestli jezdíte na kole, nebo jste v minulosti závodil?
Na kole se aktivně pohybuji od roku 1974 a prošel jsem od aktivního závodníka(1 výkonnostní třída), trenéra( 2 třída), funkcionáře klubu až po předsedu kraje.
Za moji kariéru jsem byl členem RH a potom SKP Hradec Králové a RH Plzeň. Dnes jsem aktivním členem PSK Whirpool Hradec Králové.

V čem má podle vás svazová politika mezery, na čem by se mělo začít pracovat a co by se dalo dělat lépe + proč se tak neděje?
Svaz zastřešuje mnoho disciplín(MTB, BMX, kolová, cyklokros, dráha,atd) a je vrcholným orgánem všech registrovaných cyklistů. Problému je mnoho a jako všude chybí peníze, ale je potřeba říci, že valná většina cyklistických funkcionářů pracuje zadarmo z lásky k tomuto krásnému, ale těžkému sportu. Bohužel je potřeba si přiznat že cyklistika v této zemi je jako sport na druhé koleji(tak to cítím já).

 

foto/_0000022258.jpg
Všeobecně se média málo cyklistice věnují a v návaznosti na to se i špatně shánějí silní sponzoři. Kde je podle Vás zakopaný pes a jak by se dala tato situace změnit.
Mediální sféra je také určitým druhem podnikání a zcela zákonitě se věnuje oblastem, které dokáží čtenáře, diváky a posluchače zaujmout. Výkonnostní cyklistika se provozuje v prostorách kde nelze shromáždit a tím i oslovit příliš velké množství diváků a tím je dán i dopad případných reklam a následně sponzorských příspěvků.
Zlepšení situace vidím ve větším zapojení obcí, měst a územních celků do podpory sportu a tělovýchovně-sportovních aktivit.

Zamýšlí se svaz věnovat i věcem spojených s rekreační cyklistikou - průchodnost krajiny, zákazy vjezdu v celých oblastech, řešení dopravního zákona atp. Pokud ano tak jak, pokud ne, tak proč?
Těmto věcem se ve svazu nevěnujeme jsme však ochotni, pokud budeme osloveni, spolupracovat, protože si myslím, že speciálně v dopravním zákoně jsou chyby.

Co cyklostezky? Už samotný název napovídá, že by měly být jednotné a spravované jednou organizací…
Nemyslím si, že je za současného územního členění a „toku“ financí reálné a vhodné vytvoření jakési správy cyklistických stezek. Vytvoření stezek v určité oblasti vždy vychází z potřeb, přání
a řekněme i tlaku jejího obyvatelstva. Jiná věc je vzájemné propojení, návaznost a hlavně informovanost o existenci, ale k tomuto tématu jsem se vyjádřil v jiné kapitole(viz vize).

 

foto/_0000022259.jpg
Co říkáte dopingovým kausám v letošním roce a jaký máte na doping v cyklistice názor případně jaké by jste navrhoval řešení.
Dopink byl je a bude - bohužel. Mě osobně vadí, že se v médiích převážně objevuje ve spojení s cyklistikou(jako by jinde nebyl !!!) a že podle mého hlediska není širší veřejnosti známo co je a co není doping.

Jak by jste všeobecně shrnul končící sezónu 2006 na české cyklistické scéně
Cyklistika byla v roce 2006 úspěšná, bohužel na vyhlášení sportovce roku na ni(cyklistiku) páni novináři pozapomněli.

Co by jste rád, v rámci své funkce, pro následující rok udělal či změnil?
Zastupuji Královehradecký kraj ve VV ČSC a proto tam budu aktivně prosazovat zájmy cyklistů v našem regionu, dále je mým přáním probudit cyklistické týmy v regionu Orlických hor, neboť tam máme velmi malou členskou základnu v mládežnických kategoriích a přitom tam jsou dnes super silnice a podmínky pro cyklistiku.
Dále se snažím podporovat pořadatele závodů a moje přání je uspořádat u nás nějaký mezinárodní závod.

 

foto/_0000022260.jpg
Mohl by jste vyjmenovat 5 lidí, kteří odvádějí pro cyklistiku v ČR nejvíce práce a čím se o to zasloužili?
To nemohu, protože bych na někoho mohl zapomenout. U nás je hodně zapálených fandů cyklistiky a já jim zato děkuji.

Jaké jsou finanční prostředky svazu, odkud máte peníze a na co a jak se rozdělují – případně zda jich do vaší sekce plyne dostatečné množství?
Zdroje poměrně nevelkých finančních prostředků pro činnost našeho svazu jsou buď dotace, nebo sponzoring. Dotace dostáváme od ČSC a to na samotnou činnost a dále na podporu talentované mládeže. Sponzorování závodů a akcí je pro každý sportovní svaz velký problém
s nímž se vypořádává podle schopností svých funkcionářů.

Jak sehnat peníze jinde?
To je, jak jsem již uvedl, otázka individuálních schopností funkcionářů a místních podmínek.
V tom nikdo nikomu neporadí.

 

foto/_0000022261.jpg
Co počet a skladba svazem pořádaných závodů? Není jich málo?
Nevím jaký svaz máte na mysli český? krajský? V zásadě bych chtěl zdůraznit, že v drtivé většině jsou pořadateli závodů kluby a oddíly, svazy jim vytvářejí podmínky a podporu. Skladba je taková s jakou nabídkou přijdou právě ony subjekty.

Jak dostat více mládeže k cyklistice?
Vycházím z našich zkušeností a doporučuji na různých úrovních pořádání závodů, soutěží a akcí pro mládež. Soutěživost u dětí a mládeže i přes různé nabídky v multimediální sféře stále trvá a úspěch oceněný dobrým umístěním, ziskem medaile a diplomu děti a mládež stále motivuje. Již šestým rokem úspěšně pořádáme celokrajský pohár pro organizované i neorganizované cyklisty v disciplinách MTB i silnice, pro závodníky od 10 do 18 let.

Jakým disciplínám předpovídáte lepší budoucnost a které podle Vás upadají a proč.
Pro sportovní vyžití v relativně bezpečném prostředí považuji pro budoucnost nadějnější discipliny závodů na horských kolech a v soutěžích BMX. Zvyšující se intenzita provozu na silnicích všech tříd do určité míry znemožňuje kvalitní trénink pro rychlostní cyklistiku i když pro základní dovednosti a návyky je silniční cyklistika nezbytná.
Kdo si v současné době zkusil uspořádat silniční závod ať na zcela nebo částečně uzavřeném okruhu ví své.

Můžete uvést pár odkazů na Vaše nejoblíbenější cyklistické stránky, případně zdroje informací?
Uvedu jediný odkaz na stránky, které myslím dobře plní své informační poslání a to jsou stránky našeho svazu na adrese : http://khkraj.cyklsvaz.sweb.cz

 

Děkuju za odpovědi

 Související odkazy:

 

Kompletní seriál odpovědí funkcionářů svazu zde:
Český svaz cyklistiky – co to vlastně je, jak to funguje a k čemu to je dobrý...

 

Rozhovory s jednotlivými představiteli svazu:

 

Český svaz Cyklistiky nové stránky ČSC

 

SCHK stránky Královéhradeckého krajského svazu.


foto/thumb/0000022256.jpg
Pavel Černý na Galibieru
foto/thumb/0000022257.jpg
Pavel Černý na kole
foto/thumb/0000022258.jpg
Pavel Černý na Pěticestí
foto/thumb/0000022259.jpg
Pavel Černý s posilami
foto/thumb/0000022260.jpg
Pavel Černý
foto/thumb/0000022261.jpg
PF 2007 SCKH
foto/thumb/0000022262.jpg
SCHK Pohár 2006
foto/thumb/0000022263.jpg
Pavel Černý
 
images/palec_nahoru.gif12345images/palec_dolu.gif
images/ga_level.png 2.75   images/ga_count.png 1546

Pavel Černý - předseda SC Hradec Králové

TitulekAutorDatum© Bikebase.cz 2007 – Bikebase systém pro prezentaci závodníků a vyhodnocování výsledků s okamžitým zveřejněním na internetu. Právě nás tu je: 33
Autor projektu: Aleš Gregor, graphics: Michal Mach, coder: REDY TUGO images/rss.gif