ostatní

24.04.2007 - Martin Bali-Jenčík

Tak zdravý rozum občas i vítězí, chtělo by se zvolat na adresu našich politiků. Minulý týden schválila Vláda ČR novelu, již vypracovali sami poslanci a která napravuje největší nesmysly a chyby tzv. silničního zákona. Radost z ní budou mít i cyklisté.

Naši drazí volení zástupci si vzpomněli na ty, kteří jim do jejich funkcí pomohli, povznesli se nad to, jestli někdo mává vlajkou modrou, zelenou, černou či dokonce oranžovou s rudou, a dohodli se, že novelu nechají projít už v tzv. prvním čtení. Potom na řadu přijde Senát, Prezident, publikace ve Sbírce zákonů a nabytí účinnosti, což už by měly být jen formality.

A v čem že nás přestane zákonodárce šikanovat? Odstraňuje se „kauza cyklista“; tzn. postih při dopravní nehodě bude jen za ublížení na zdraví „jinému“ účastníkovi silničního provozu. Zruší se tvrdé finanční pokuty těm, kteří se zraní sami.

Pro pořádek vysvětlím, že“silniční zákon“ je nepřesný ale hojně používaný pojem pro zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, který byl novelizován zákonem č. 411/2005 Sb., o silničním provozu. Tato poslední novela nabyla účinnosti 1. července 2006.

Dle vyjádření ministerstva dopravy můžeme další větší změny, tedy spíše pokusy o ně, očekávat tak na podzim letošního roku. Ministerstvo moudře usoudilo, že nejprve vyhodnotí dopad zákona současně platného…Jelikož většina cyklistů jsou i řidiči, připojuji i kompletní návrh novely tak, jak jsem nakoupil od dolní komory našeho Parlamentu.


Informace z jednání Hospodářského výboru sněmovny o novele zákona o silničním provozu:

K návrhu novelizace zákona o silničním provozu a přestupkovém zákoně došlo k dohodě napříč politickým spektrem o úpravě těchto otázek:

1. Zrušuje se tzv. poštovní výjimka, tzn. výjimka pro řidiče poskytující poštovní služby, pokud jde o zákaz stání a zastavení.
2. Napravuje se nepřesné znění ustanovení zákona o výši škody při dopravní nehodě. Pokud je při dopravní nehodě škoda vyšší než 50.000 Kč, je ze zákona povinnost ohlásit nehodu policistovi. V případě, že škoda bude odhadnuta přesně na 50 000 Kč, nebyl tento případ zákonem pokryt.
3. Zpřesňuje se úprava dopravně psychologického vyšetření tak, aby nepůsobila v praxi problémy svou nejasností. Dopravně psychologické vyšetření bude provádět psycholog ve zdravotnictví, který má odbornou způsobilost k výkonu povolání klinického psychologa podle zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění.
4. Odstraňují se duplicity v přestupkovém zákoně. Vypouští se skutková podstata přestupku spočívající v řízení vozidla, které není registrováno v registru silničních vozidel pro duplicitu sankcí podle zákona 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
5. Zavádějí se nové skutkové podstaty přestupků, např. skutková podstata zakrytí, nečitelnosti registrační značky.
6. Odstraňuje se sankce zákazu činnosti pro řidiče vozidla, který neoprávněně zastaví nebo stojí s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo s označením O 1, nebo neoprávněně použije označení vozidla O 1 při stání nebo při jízdě na místě vyhrazeném pro invalidy.
7. Odstraňuje se „kauza cyklista“; postih při dopravní nehodě bude jen za ublížení na zdraví „jinému“ účastníkovi silničního provozu. Současně se doplňuje povinnost projednávat přestupky spáchané mezi blízkými osobami jen na návrh postižené osoby i na přestupek, kdy při dopravní nehodě je jinému ublíženo na zdraví. Tímto se umožní, aby řidič, který se dopustil dopravní nehody, při které zranil osobu mu blízkou, nebyl za ni postižen, nebude-li si to tato osoba přát (podobně jako v trestním řízení).
8. Vypouštějí se z bodového hodnocení legislativně technické chyby - přestupek užití silnice pro motorová vozidla nemotorovým vozidlem a porušení povinnosti vyplývající ze značky „Obytná zóna“ a „Pěší zóna“; uvedené značky jsou značky informativní.

 

Dne 16.3. 2007Zdroj:
Ministerstvo dopravy České republiky
Parlament České republiky – Poslanecká sněmovna
www.novapravidla.cz

Související články na BikeBase:
Postoje politických stran: novela tzv. silničního zákona versus cyklisté – 15.9.2006
Silniční zákon: praktické aspekty jeho aplikace a výhledy pro cyklisty - 6.9.2006
Cyklisto, padáš? Piješ alkohol? Pokud ano, může tě to přijít draho! - 02.08.2006
Nová pravidla silničního provozu – jak se týkají cyklistů? - 1.7.2006
Policie si poradila s prostitucí. A co s bezohledností na silnicích? - 11.5.2006


 
images/palec_nahoru.gif12345images/palec_dolu.gif
images/ga_level.png 2.6   images/ga_count.png 1384

Novela silničního zákona – odstraňuje se „kauza cyklista“

TitulekAutorDatum© Bikebase.cz 2007 – Bikebase systém pro prezentaci závodníků a vyhodnocování výsledků s okamžitým zveřejněním na internetu. Právě nás tu je: 29
Autor projektu: Aleš Gregor, graphics: Michal Mach, coder: REDY TUGO images/rss.gif