trénink

29.11.2005 - Pavel Šácha

Copyright © 2005 www.PolarShop.cz

 

 

foto/_0000004844.jpg
Co je pulsmetr a jak se mu jinak říká?

 

Pulsmetr je přístroj, který dokáže sledovat vaši tepovou frekvenci. Často se také setkáte s názvem sporttester a velmi zřídka s odborným pojmenováním Monitor Tepové Frekvence, jenž vystihuje přesně oč vlastně jde. Jak bylo uvedeno, cílem je sledovat tepovou frekvenci v průběhu pohybové aktivity. Ta je nepřímým ukazatelem stavu zatížení organismu. Čím více se namáháte, tím máte větší tep. Je snadné přiblížit se k maximální tepové frekvenci a to je nežádoucí – účelem přístrojů je pomoci jedinci aby se těmto vysokým hodnotám vyhnul či v nich nesetrvával dlouhou dobu. Ne marně a často se v různých textech přirovnává pulsmetr k otáčkoměru. Stejně jako v autě, tak i u člověka jsou vysoké otáčky po dlouhou dobu nežádoucí a v obou případech mohou mít destruktivní následky. Na rozdíl od auta dosahujeme při pohybových aktivitách vysokých hodnot tepu aniž bychom si to uvědomovali.

 

Jak takový přístroj vypadá a jak měří tep?
Jde zpravidla o náramkové hodinky nebo cyklocomputer. Součástí je tzv. hrudní pás nebo hrudní vysílač, který snímá z oblasti hrudníku tepovou frekvenci a bezdrátově ji předává hodinkám nebo cyklocomputeru, kde je následně zobrazena přesná hodnota tepu a dále porovnána s uživatelsky nastavenou zónou tepu při jejímž překročení jste zvukově nebo opticky upozorněni a tím vyzváni ke zvolnění tempa. Zjednodušeně lze říci, že vás sporttester hlídá a upozorňuje na pohyb ve vysokých tepových frekvencích.

 

Proč se neměří tep ze zápěstí přímo?
Tyto pokusy o zavedení takové metody byly vyvíjeny, však nedosahovaly takových přesností měření, označovaných jako přesnost EKG ( +/- 1tep ) jako právě při použití hrudního pásu. Odezva tepu na zápěstí je opožděná, někdy zkreslená. I dnes najdete přístroje a texty propagující měření tepu bez použití hrudního pásu ale zpravidla jde o přístroje, hodinky, které změří váš tep jen v okamžiku přiložení dvou prstů na příslušné místo hodinek. Jde tedy jen o orientační měření, nikoli spojité a trvalé, jak je tomu potřeba při cílené pohybové aktivitě.
Hrudní pás se nosí jen při samotném výkonu, jízdě na kole, běhu, plavání, jízdě na bruslích atp.

 

Mezi veřejností převládá dojem, že používání monitorů tepové frekvence je výsadou vrcholových sportovců. Bohužel tomu tak není a následující stať ukáže, jak široké uplatnění mají pulsmetry.
V současné době je opravdu rozšířen nejvíce mezi sportovci za účelem vedení efektivních tréninků a bezpečné cesty k zlepšení vlastních výkonů a kondice.
Málo se však ví, že je možné pomocí sledování tepu velmi efektivně snižovat nadváhu, rehabilitovat nebo vykonávat i rekreační sporty s efektem příjemného pocitu z pohybu nikoli vyčerpání, jak je tomu v případech ostatních. Jistě vás hned napadá otázka, jestli to není nějaký blábol. Zkuste třeba chvilku běžet (i volně) a změřit si tep. Rázem zjistíte, že se vaše tepová frekvence blíží vašemu maximu, což po krátké době způsobí únavu a někdy i nechuť takovou činnost vykonávat. Monitory tepu vás včas upozorní, že máte zvolnit tempo a tím oddálit únavu a samozřejmě doběhnout dál. Ne marně a často se v různých textech přirovnává pulsmetr k otáčkoměru v autě. Stejně jako v autě, tak i u člověka jsou vysoké otáčky po dlouhou dobu nežádoucí a v obou případech mohou mít destruktivní následky.

 

foto/_0000004850.jpg
Každý začátečník očekává, že se tep měří v jednotkách tep/min. Jistě neporozumí a dočte se to i v návodech a článcích, že se měří také v % a některé dražší přístroje kromě tep/min dokáží udávat právě i hodnoty v %.
K čemu to je, znát, vidět %, když nevím, jaký je můj tep? Měření v % je obecné vyjádření hodnoty tepu. Platí skutečnost, že čím jste více starší, tím je vaše maximální tepová frekvence nižší. A maximální frekvence je právě 100%. Když řeknete, že má někdo tep 100% je jedno jak je daný jedinec starý a víte, že větší tep už mít nemůže. Kdybyste řekli, že má tep 190tepů/min, nevíte, jestli je to jeho maximum, pokud jedince dobře neznáte. V návodech také proto není možné psát přesně vyčíslené hodnoty tepu a proto se jednotlivé zóny uvádí v %. Hodnotu skutečného tepu si pak snadno odvodíte od vašeho maxima, které obecně lze určit ze vztahu 220-věk = max. tepová frekvence. Lze také objevit vzorec 226-věk = TF.max platný pro ženy ale jistě se setkáte i s jinými názory. Nejpřesnější ale pro běžný život nedůležité je zjištění TF max. v laboratoři zátěžových testů.

 

 

Zóny tepu uvedené obecně v % z maximální tepové frekvence:

 

foto/_0000004848.jpg
50-60% je oblastí nízké intenzity.
Pohyb v takovém rozmezí tepů vede k zlepšování zdravotního stavu a udržování tělesné pohody. V reálných příkladech je tato zóna vhodná zejména pro rehabilitující jedince, lidi, kteří začínají s pohybovou aktivitou atp.

 

Příklad: jedinec 20 let má TF max. 200 tepů. Z uvedené zóny 50-60% je jeho hranice v rozmezí 100-120 tepů

 

 

foto/_0000004849.jpg
60-70% oblast nízké až střední intenzity
vhodná zejména pro redukci hmotnosti a jemné zvyšování kondice v bezpečné míře u jedinců trpících nadváhou nebo malou kondicí. V této zóně dochází k největšímu podílu spálených tuků na celkově vydané energii ( pro laika to znamená, že tělo spálilo opravdu hodně tuků a méně cukrů ). Hned si to přibližme: velkou a častou mýlkou se stává představa, že čím více spálím kalorií, tím jsem více zhubnul/zhubla. Kalorie vyjadřují celkový energetický výdej, nikoli jen tuky. Z toho také plyne další fakt, že jedinci snažící se shodit nějaké to kilo makají že sotva dech popadají a to rozhodně nevede k spalování tuků ale jen cukrů – pohybují se svým tepem moc vysoko, zpravidla na hranicích blížících se tepové frekvenci 100% a to je zkrátka špatně – v lepším případě jedinec trpí velkou únavou a v horším už takovou aktivitu příště dělat nebude – přestane chodit běhat, do fitka, jezdit na kole atp. Dále z uvedeného plyne fakt, že monitory tepové frekvence jsou motivačním nástrojem, váš trénink, pohyb bude končit vždy s příjemným pocitem, nikoli pocitem beznadějného vyčerpání.

 

Příklad: jedinec 20 let má TF max. 200 tepů. Z uvedené zóny 60-70% je jeho hranice v rozmezí 120-140 tepů

 

 

foto/_0000004847.jpg
70-85% z maximální tepové frekvence je označována jako oblast střední intenzity
vhodná pro zdatnější jedince, kteří chtějí dále zvyšovat svou vytrvalost, výkonnost a kondici. V praxi je zase tato zóna vhodná pro ty z vás, kdo už nějakým způsobem pravidelně trénují.

 

Příklad: jedinec 20 let má TF max. 200 tepů. Z uvedené zóny 70-85% je jeho hranice v rozmezí 140-170 tepů

 

 

foto/_0000004845.jpg
85-100% je oblastí vysoké intenzity
vedoucí k maximální výkonnosti jedince. Nezkušeným, začátečníkům a nebo starším osobám se pohyb v této zóně nedoporučuje. Čas trávený v tak vysokých tepových frekvencích by měl být co nejkratší. Zóna je určena pro sportovce, vrcholové sportovce a je aplikována speciální tréninkovou metodou příslušnou pro dané odvětví.

 

Příklad: jedinec 20 let má TF max. 200 tepů. Z uvedené zóny 85-100% je jeho hranice v rozmezí 170-200 tepů

 

 

Připomeňme si fakt, že bez pulsmetru se do této zóny dostane lehce každý z vás. Dlouhý čas trávený v této zóně vede k rychlému vyčerpání, únavě a někdy k nechutenství někdy příště něco takového dělat. Kdo chce hubnout, tak nehubne, kdo chce zvyšovat kondici nebo výkonnost, tak se mu to taky nedaří.

 

 

Častým jevem a na webu najdete pak články obsahující:

  • byl jsem tak vyčerpaný, že jsem jedl listí ze stromu
  • byl jsem tak vyčerpaný, že jsem pil vodu ze špinavého rybníka
  • byl jsem tak vyčerpaný, že jsem snědl doma na co jsem přišel a pak mi bylo hrozně špatně
  • a nakonec z vlastní zkušenosti – byl jsem vyčerpaný, že jsem seděl v příkopu u silnice a žvýkal listy pampelišky, když jsem nakonec dojel domu, snědl jsem na co jsem přišel a bylo mi špatně – kolo jsem pak nechtěl nějakou dobu vidět

 

Uvedená fakta jsou důsledkem pohybu ve vysoké zóně dlouhou dobu. Někdo vyčerpání přežije, jiný už v životě stejný sport vykonávat nebude. A zase: pulsmetr pomáhá předejít uvedeným problémům a tím se stává motivačním nástrojem, nikoli jen přístrojem, který ukazuje hodnoty tepu.

 

V dnešní době si můžete vybrat z mnoha modelů, které jsou vždy specifické svými doplňkovými funkcemi a určením jsou zaměřeny na nejrůznější druhy sportů a pohybových aktivit. Uspokojení tedy nalézají v bohaté nabídce běžci, cyklisti, triatlonisti, plavci, rekreační sportovci, návštěvníci posiloven a fitness center a v neposlední řadě i lidé začínající s pohybovou aktivitou a toužící shodit nějaké to kilo dolů.

 

 

Funkce přístrojů značky Polar můžete najít na adresách

 


Copyright © 2005 www.PolarShop.cz


 
images/palec_nahoru.gif12345images/palec_dolu.gif
images/ga_level.png 3.15   images/ga_count.png 3277

Pulsmetr - co to je?

TitulekAutorDatum© Bikebase.cz 2007 – Bikebase systém pro prezentaci závodníků a vyhodnocování výsledků s okamžitým zveřejněním na internetu. Právě nás tu je: 21
Autor projektu: Aleš Gregor, graphics: Michal Mach, coder: REDY TUGO images/rss.gif