systém bikebase

16.07.2004 - Aleš Gregor

BIKEBASE – veřejný cyklistický informační server

 


 

Co je bikebase:


 

 

 

BikeBase veřejný Internetový server


Pořadatelé zde mohou prezentovat závody a akce, případně si zde mohou jednoduše založit a spravovat vlasní internetové stránky.
Firmám a společnostem z oblasti cyklistiky umožňujeme prezentovat výrobky.
Penzionům, turistickým kancelářím a podobným organizacím zveřejňovat služby.
Prostřednictvím internetu tyto informace okamžitě předáváte závodníkům a oni mají možnost se k nim vyjádřit.
Nikdo není schopen obhospodařovat celý cyklistický šum, takže jsme vytvořili nástroj, který umožňuje každému zveřejnění informací a zároveň je umístíme do míst, kde budou čtené a žádané. Vše rychle, třeba v noci, bez programátora, bez finančních nákladů, bez závazků.
Přidat závod, akci, pozvánku, nabídku, fotogalerii – to vše je založeno na systému vyplnění
formuláře - tzv. redakční systém. To co napíšete, se ihned zobrazí na internetu.

 

 

 

Systém BikeBase


Při organizaci závodů jsme se každoročně potýkali s problémy při registraci závodníků, problémy s vyhodnocením a pozdním zobrazováním kompletních výsledků na internetu a lahůdkou bylo sčítání bodů seriálu. Po závodech se řešili i chyby spojené se špatným přepisem jména či teamu z přihlašovacího lístku do počítače a podobné drobnosti.

 

Hledali jsme řešení a na světě byl projekt, který tuto situaci komplexně řeší.
Zároveň jsme přišli i na řešení, které umožňuje přesnou a jednoznačnou evidenci závodníka bez užití jeho rodného čísla.

 

Bikebase je databázový systém, který shromažďuje přihlašovací data závodníků a základní data závodů. Umožňuje pak snadnou a bezchybnou registraci závodníků, téměř okamžité zobrazení výsledků na internetu a minimalizuje chyby způsobené ručním vkládáním dat.
Dále umožňuje snadnou správu výsledků v seriálech. Automatické generování výsledků týmových soutěží i soutěží jednotlivců a to z libovolných závodů zapojených do systému.

 

Celý projekt je po částech uváděn do provozu a testován od roku 2003 v rámci MTB seriálu Peklo severu. Kompletní spuštění prověřené verze proběhlo v roce 2005 pro MTB seriál Peklo Severu a na několika regionálních závodech např. Bike Babí léto.

 

Systém se skládá ze tří nezávislých částí. Lze je užívat odděleně.

 

 1. Veřejná databáze závodníků - Databáze obsahuje základní data: jméno, příjmení, rok narození, pohlaví, tým, BikeBase číslo a číslo licence ČSC. Databáze je ve formátu CSV
 2. Počítačový program „Časomíra“ pro prezentaci závodníků a vyhodnocení výsledků. Program zajičťuje urychlení práce, automatické vyhodnocování, dělení do kategorií, různé druhy cyklistických disciplín. Možnost načítání karet s čárovým kódem – licence, BikeBase s okamžitou vazbou na centrální databázi.
 3. Webový server www.bikebase.cz - Webový server je navržen pro spolupráci s modulem časomíra, ale spolupracuje i s ostatními časoměřičskými systémy vč. čipových. (na základě CSV a DBF)

 


K výhodám a možnostem systému patří:
Snadné založení, vedení a správa internetových stránek závodu, podpora a vazby na již existující stránky závodu.
Snadné vkládání informací o závodě vč. fotodokumentace, map, přihlášek atp.
Systém pro psaní reportáží a systém Bikebase Fotogalerie – fotky s přímou vazbou na závodníka, na jeho výsledky a na jeho profil.
Okamžitá prezentace výsledků, pozvánek, kalendář akcí, podpora pořadatelů.
Reklama a propagace cyklistických akcí

 

 

 

Celostátní kalendář


Celostátní kalendář cykloakcí s možností detailního výběru disciplín a míst konání, vám usnadní výběr termínu vašeho závodu tak, aby nedocházelo ke zbytečnému překrývání závodů.

 

V české republice citelně chybí jeden centrální kalendář cykloakcí. Kalendářů je spousta, ale většina z nich je omezena regionálně, nebo obsahuje pouze větší akce jejichž informace jsou i tak dostupné na internetu. O menších akcích a závodech i ve svém regionu se často dozvídáme až po jejich konání.

 

V našem projektu nabízíme zveřejnění základních informací o akcích které mají vlastní web a zároveň přicházíme s nabídkou snadného vytvoření internetových stránek pro pořadatele, kteří webové stránky nemají.

 

Součástí projektu je i oslovování cyklistických klubů a spolků a získávání informací o nových akcích.

 

Záznamy do kalendáře lze přidávat bez zásahu programátora prostřednictvím redakčního systému (tento způsob preferujeme), nebo mailovou ohláškou.

 

 

 

Server pro cyklisty


 • Vyjádření bez cenzury – možnost prezentovat svoje názory či reportáže na závod, popisovat trasy výletů, popisovat zážitky z dovolených, vkládat fotografie…
 • Osobní stránky – všechny příspěvky, fotky a výsledky se automaticky zobrazují na vašich osobních stránkách s doménou: vasejmeno.bikebase.cz
 • Týmové stránky – možnost založení a správy týmových stránek (fórum, fotogalerie, společné akce a projekty…)
 • Správa stránek závodů – možnost založení a správy závodu, akce či výletu vč. jejich prezentace jak v kalendéři, tak formou pozvánky na hlavní straně serveru.
 • BikeBase karta – pro snadnou a přesnou registraci na závodech, bez rodného čísla, zařazení co celostátní databáze závodníků.
 • Slevy při nákupech – v obchodech, firmách, ubytovnách – po předložení karty
 • Evidence kola – jednoznačná identifikace kola na základě BBčísla a čárového kódu
 • Systém Fotogalerií – ukládání fotek s přímou vazbou na závodníka

 

 

 

Systém Fotogalerií


Snadno a jednoduše můžete vložit fotografie k článku, akci, závodu, výletu či oslavě. Fotky lze vkládat jednotlivě, nebo hromadně zabalené v ZIPu.

 

U fotogalerií k závodům mají fotografie po zadání startovního čísla závodníka přímou vazbu do jeho profilu (zobrazí se na jeho soukromých stránkách aniž by musel projíždět celou fotogalerii). Taktéž se u fotografie zobrazí jméno, pořadí a závod ve kterém byla fotografie pořízena.

 

Systém lze využít i pro komerční společnosti zabývající se fotografováním cyklistických akcí. Momentálně pracujeme na rozhraní, které umožní zakoupení fotografií.

 

 

 

Celostátní rozšíření


Pro komplexní využívání tohoto systému je potřeba jeho rozšíření. Základním krokem pro rozšíření systému je vysoký počet registrovaných závodníků. Poté bude mít i pro pořadatele, kteří mají zajetý svůj vlastní systém, smysl využívat výhod našeho systému.

 

Krom výhod pro závodníky spojených se systémem jako takovým – výsledkový servis, automatické fotogalerie, vlastní profil atd. nabízíme závodníkům slevy. Slevy pro držitele karet může poskytnout jakákoliv firma, obchod, penzion, restaurace a ostatní ziskové organizace působící na poli cyklistiky. Výši a rozsah slevy si určuje firma sama, čím vyšší tím lákavější.Tím pro závodníky vzniká další důvod pro registraci do systému.

 

 • Výhody pro závodníky – slevy, výsledkový servis, fotogalerie….
 • Výhody pro pořadatele – usnadnění, zpřesnění a urychlení registrace a vyhodnocení závodu
 • Výhody pro obchodníky a firmy – rozšíření a oslovení jednoznačnš zaměřené klientely, možnost prezentace na serveru jak přímou reklamou – bannery či PR články, tak nepřímou, recenze, články reportáže.

 

 

 

Projekt „Žebříček“


Cílem tohoto projektu je bodovací žebříček závodníků z českých závodů. Předpokladem je zapojení všech závodů MTB na území České Republiky do jednoho „velikého seriálu“. Závody budou rozděleny do několika kategorií dle jejich významu. Každá kategorie bude mít i rozdílný počet bodů pro závodníky. (Nejvíce český pohár, nejméně třeba Hnoják kolem Rybníka).

 

Celý systém funguje automaticky za dodržení základních pravidel – registrace závodu, zaslání výsledků v předepsaném univerzálním formátu. žebříček se bude vypisovat oficiálně pro závodníky s platnou licencí ČSC a neoficiální i pro hobíky, kteří se na závodě zaregistrují pod tzv. BikeBase číslem. Závodník s licencí nemusí být registrován v systému BikeBase, přesto se mu budou body sčítat.

 

 

 

Příklad využití systému


Nyní představím jednu z možných variant chodu. Předem podotýkám, že rozsah využití jednotlivých částí systému je zcela v režii pořadatele. Pokud máte vlastní stránky a již zažitý systém bez chyb, tak můžete využívat pouze jednotlivé články našeho systému. I ty Vám zaručeně usnadní práci.

 

Závodník se zaregistruje na internetu. Jeho data budou zapsána do veřejné databáze závodníků. Bude mu vystavena karta s BikeBase číslem, kterým se bude prezentovat na závodě. Číslo je uvedeno i formou čárového kódu.
Veřejná data jsou tato: Jméno, příjmení, rok narození, pohlaví, BikeBase číslo, číslo licence ČSC a tým.

 

Pořadatel – pokud nemá vlastní internetové stránky si stránky založí na serveru BikeBasese (cca 10 minut a získá tím další výhody), poté si stáhne databázi závodníků a při prezentaci závodníka zapíše BBčíslo závodníka a automaticky se mu doplní ostatní přihlašovací údaje které se připojí ke startovnímu číslu. Bez chyb a překlepů. Závodníci kteří nejsou registrováni v systému vyplní klasickou přihlášku, která se založí do počítače během závodu.
Pokud pořadatel má čtečku čárových kódů je prezentace ještě jednodušší. Pokud pořadatel nemá program pro práci s databází (jedná se o nejjednodušší formu databáze CSV – data oddělená středníkem) dodáváme zdarma program „Časomíra“, který s databází pracuje.

 

Během závodu se zadávají do počítače přihlašovací lístky. Po odjetí závodu se výsledné časy připojí ke startovním číslům. Rozdělí se podle kategorií a vytisknou se výsledky.

Výsledky lze jednoduše odeslat na server server Bikebase, kde se výsledky přiřadí jednotlivým závodníkům. Automaticky se jim vytváří seznam dosažených výsledků.
Server je nastaven i na příjem dat z jakékoliv čipové časomíry, nebo excelu.
Na serveru se též automaticky přiřazují body, pokud je závod veden v seriálu, nebo seriálech a tyto jsou pod správou BikeBase.

 

Po závodě lze na server odesílat reportáže a fotografie ze závodu a pokud je k fotografii doplněno startovní číslo automaticky se nakopíruje do profilu zobrazeného závodníka. Toto je velmi výhodné pro fotografy. V podstatě každý závodník má u sebe pouze svoje fotky a může si je u fotografa objednat.

 

Pokud máte jiný způsob prezentace, vyhodnocení a zveřejnění výsledků, můžete jej samozřejmě používat dál. My vám dodáme databázi závodníků, kterou si oni sami vyplnili a vy si

 

 

 

Nároky na pořadatele.


Našim zájmem je maximální rozšíření systému, takže kompletní webové zajištění závodu a veškeré programové vybavení je zdarma. Rozsah jejího využití si pořadatel určuje sám. V případě, že pořadatel má již svůj zaběhnutý a fungující systém a nevyužije zcela naší nabídky, může využívat pouze části. Chod jeho způsobu vedení závodu to nikterak nenaruší, naopak může nabídnout závodníkům výhody spojené s BikeBasí.
Systém je vytvořen jako otevřený a registrace zabere max. 10 min., takže každý pořadatel si vlastní závod spravuje buď sám, nebo pověří třetí osobu. Z tohoto důvodu je možné systém provozovat prakticky zdarma. Ve vyjímečných případech povedeme kompletní evidenci, registraci a správu závodu za manipulační poplatek 500,- Kč kdy informace a výsledky přijímáme mailem.

 

 

 

Finance


Bikebase je neziskový projekt, vytvořili jsme ho pro vlastní potřeby organizace závodů a nic nebrání v jeho zprostředkování dalším pořadatelům a závodníkům.
Pro pořadatele je systém zdarma.
Závodníci mají možnost dvou druhů registrace. Easy – zdarma, nebo rozšířenou PROFI, která stojí 130,- Kč a platí se jednorázově. Závodníci mají možnost získat PROFI registraci i za 3 publikované články. Další příjmy jsou z reklam na serveru www.bikebase.cz
Systém je od roku 2002 neustále ve vývoji, neustále pracujeme na jeho zdokonalování a rozšiřování nejen v české republice, ale i na slovensku. Spolupracejeme s Českým i slovenským cyklisickým svazem, řadou jednotlivých závodů i seriálů. Do systému zapojujeme i firmy a organizace se vztahem k cyklistice.
Pokud budete mít zájem o zapojení, nebo další informace, kontaktujte nás, rádi vás přijmeme.

 

 

 

 

Související odkazy:
www.jaknato.bikebase.cz

 Za team BikeBase

 


 

images/sekcehlleft.gif

Soubory ke stažení

images/sekcehlright.gif
images/palec_nahoru.gif12345images/palec_dolu.gif
images/ga_level.png 2.89   images/ga_count.png 5930

Co je to Bikebase a jak funguje?

TitulekAutorDatum
CEREK - Centrální registr jízdních kol pro ČRTonda Cerek24.07.2014 16:56:53© Bikebase.cz 2007 – Bikebase systém pro prezentaci závodníků a vyhodnocování výsledků s okamžitým zveřejněním na internetu. Právě nás tu je: 34
Autor projektu: Aleš Gregor, graphics: Michal Mach, coder: REDY TUGO images/rss.gif