ostatní

15.09.2006 - Martin Bali-Jenčík

Tzv. silniční zákon je v současné době hojně diskutované téma. Ve vztahu k cyklistům se ve spojení s ním objevuje zejména v médiích celá řada kontroverzí. Obrátil jsem se proto rovnou ke zdroji a položil čtyři jednoduché otázky pěti parlamentním politickým stranám (zastoupeným v Poslanecké sněmovně), resp. jejich tiskovým mluvčím.

 

Otázky byly poslány v neděli 3.9. večer těmto politickým stranám: ODS, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL a Straně zelených. Odpovědi jsem se dočkal pouze od ČSSD a to poměrně brzy – ve čtvrtek 7.9. Otázky a odpovědi z důvodu objektivity uvádím tak, jak byly položeny a zodpovězeny – viz níže. ČSSD za její ochotu tímto děkuji.

 

Zbylé strany se nenamáhaly a nereagovaly… Připouštím, že BikeBase nemá takovou sledovanost jako např. televize Nova nebo deník MF DNES. Ovšem jsme také voliči a daňoví poplatníci a na činnost politických stran přispíváme nemalými částkami. Prostě po parlamentních volbách už asi nejsme potřební. A ježdění na kole také není u našich politiků na pořadu dne…Jediný konkrétní návrh novely tzv. silničního zákona dle mých informací představila ODS:
Návrh na změnu zákona č. 361/2000 Sb. - o provozu na pozemních komunikacích - poslanců Evy Dundáčkové a Vlastimila Tlustého.

 

Je to podle mého názoru značně populistický dokument, se kterým si navrhovatelé moc velkou hlavu nelámali.

 

důvodová zpráva je dost kuriózní:
I.
Od 1. 7. 2006 se na českých silnicích jezdí podle nových pravidel. Statistiky nehod i úmrtí celkově klesají, rozcházejí se však v číslech. Ve společnosti přetrvává pachuť z příliš přísně nastaveného zákona a prostoru pro korupci a šikanu.
II.
Předkladatelé se snaží zmírnit dopady nového silničního zákona a snížit napětí na silnicích prostřednictvím jednoduché úpravy:
- zvýšení hraniční hodnoty pro odebrání řidičského oprávnění z 12 bodů na 18.
- vypuštění části bodově ohodnocených přestupků, jejichž posouzení vytváří největší korupční prostor a je obtížně přezkoumatelné.
- zrušení spodní hranice pokut.

 

Co myslí tím zmírněním napětí na silnicích? To že se řidiči automobilů bojí jezdit nebezpečně? Otázky týkající se cyklistů pan Tlustý a paní Dundáčková bohužel neřeší vůbec. No comment.A teď k odpovědím a komentářům ČSSD. Zamyslel jsem se nad třetím bodem. Odpovědí na mou otázku byla víceméně opět otázka. Obrátil jsem se tedy na svého známého právníka.

 

Rozuzlení jsme hledali v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v posl. znění.
Relevantní je § 22 odst. (4):
Pokuta od 25 000 Kč do 50 000 Kč …. se uloží za přestupek podle … písmene h).

 

Písmeno h) odstavce (1) stanoví:
Přestupku se dopustí ten, kdo v provozu na pozemních komunikacích porušením zvláštního dopravního předpisu (zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích) způsobí dopravní nehodu, při které dojde k usmrcení nebo zranění osoby.

 

Důležitá je však definice přestupku – viz § 2 stejného zákona:
Přestupek je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin.

 

Takže jsme doma: celá věc nebude tak horká - jak mylně informují média a bohužel i někteří politici. Je na místě posuzovat, zda při vlastním zaviněném pádu a zranění byly porušeny nebo ohroženy zájmy společnosti. Ač neznám komentář a výklad tohoto paragrafu, při běžném pádu a zranění asi cyklista zájem české společnosti neporušuje ani neomezuje.

 

Pro úplnost dodám, že mezi mírnější způsoby řešení přestupků platí domluva a bloková pokuta na místě (v řádu stokorun, kromě pár výjimek). Takže policie má dostatečnou možnost řešit výše uvedený přestupek dle pravidel zdravého rozumu.ODPOVĚDI ČSSD ze 7.9.06:

 

1) Zabývá se v současné době ČSSD přípravou novely silničního zákona - úpravami ve vztahu k cyklistům?

 

Z obsahu Vašich otázek vyplývá, že Vám jde o postoj ČSSD k pravidlům silničního provozu (zák.č. 361/2000 Sb.) a nikoliv k silničnímu zákonu (zák.č. 13/1997 Sb.). ČSSD se přípravou novely pravidel silničního provozu nezabývá, protože zákon nemá žádné závažné nedostatky. Existuje jenom řada rozporných názorů na mnoho jeho částí a to vždy (viz rychlostní limity, absolutní zákaz alkoholu, atd.). Podle našeho názoru je třeba zhruba po jednom roce působení nové úpravy zhodnotit její výsledky a pak rozhodnout o podobě případné novely.

 

2) Jaký je Váš postoj k toleranci alkoholu za řídítky (viz např. causa vinařské cyklostezky)?

 

Zákonná tolerance k alkoholu u cyklistů není na místě. Zřejmý rozdíl ve společenské nebezpečnosti opilého řidiče a cyklisty může být zohledněn v přestupkovém nebo soudním řízení.

 

3) Myslíte si, že pokuta 25-50 tisíc Kč za pád na kole, který si přivodí sám cyklista bez cizího zavinění a zraní se, je přiměřená?

 

Nic takového zákon neurčuje. Je to jeden z mnoha nesmyslů, které se o pravidlech provozu objevují ve sdělovacích prostředcích. Znáte jediného cyklistu, který byl takto potrestán?

 

4) Má ČSSD nějaký program na podporu cyklistiky (myslím tím tu, která slouží k dopravě a rekreaci)?

 

Samozřejmě má. Ve všech programových dokumentech ČSSD naleznete slova o podpoře cyklistiky a cyklostezek. Nejlepším příkladem realizace těchto slov je rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury. Vznik fondu jsme před lety ve Sněmovně prosadili a každoročně zvyšujeme o desítky milionů korun objem finančních prostředků, které jsou vyčleněny na údržbu a budování cyklostezek.


 

Související články na BikeBase:
Silniční zákon: praktické aspekty jeho aplikace a výhledy pro cyklisty, 6.9.2006
Cyklisto, padáš? Piješ alkohol? Pokud ano, může tě to přijít draho!, 02.08.2006
Nová pravidla silničního provozu – jak se týkají cyklistů?, 1.7.2006
Policie si poradila s prostitucí. A co s bezohledností na silnicích?, 11.5.2006


 
images/palec_nahoru.gif12345images/palec_dolu.gif
images/ga_level.png 2.97   images/ga_count.png 967

Postoje politických stran: novela tzv. silničního zákona versus cyklisté

TitulekAutorDatum
Jak to napsat a nikoho neurazit.dědek16.09.2006 17:19:21
450km cyklostezek!Meesha15.09.2006 21:49:47
images/line1.gifRe: 450km cyklostezek!Michal Červený15.09.2006 21:54:40
A co autoškoly?Pavel Kozlík15.09.2006 21:15:22© Bikebase.cz 2007 – Bikebase systém pro prezentaci závodníků a vyhodnocování výsledků s okamžitým zveřejněním na internetu. Právě nás tu je: 19
Autor projektu: Aleš Gregor, graphics: Michal Mach, coder: REDY TUGO images/rss.gif